CASE: Katalogitietojen kerääminen verkon kautta

Projektista

Turku Seas 2020 Rauman osahanke – Meriklusterikatalogin automaattinen taitto

Kyseessä oli Rauman kaupungin yrityspalveluiden tilaama Työ- ja elinkeinoministeriön Meri-ohjelmaan liittyvä Turku Seas 2020 Rauman osahanke.

 

Asiakkaan tavoitteet:

  • kehittää raumalaisten meriklusteriin kuuluvien yritysten toimintaedellytyksiä
  • edistää meriklusteriin kuuluvien yritysten verkostoitumista
  • tukea yritysten markkinointia tarjoamalla mainospaikka katalogista

Toteutus:

  • Sähköinen kampanja, joka kohdistettiin ennalta läpisoitettuun lämpimään kohderyhmään. Kohderyhmään kuului 68 Meriklusteriyritysten piiriin laskettavaa yritystä Rauman alueelta.
  • Kohderyhmälle lähetettiin sähköposti, jossa oli linkki henkilökohtaiselle lomakesivulle, jonne täytettiin tiedot katalogia varten. Lomakkeelta tiedot siirtyivät automaattisesti taitto-ohjelmaan, joka annettujen tietojen ja ladatun logon perusteella loi valmiin mainoksen kohderyhmän tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
  • Ne, jotka eivät reagoineet sähköpostiin, saivat automaattisesti uuden sähköpostimuistutuksen viikon jälkeen. Vielä viikko ennen katalogin painatusta lähetettiin kolmas sähköposti niille, jotka eivät olleet jättäneet ilmoitustaan.

 

Tulokset:

Kolmannen sähköpostikierroksen jälkeen 98,6% kohderyhmästä oli käynyt sivulla. 85,3% kohderyhmästä oli jättänyt mainoksensa katalogiin ja katalogin mainokset valmistuivat automaattisesti jätettyjen tietojen perusteella.

 

 

Palvelut

Automatisoidut sähköpostit

Sähköinen tiedonkeruulomake

Taittotyön automaatio