CASE: Monikanavainen jäsenhankintakampanja

Projektista

MARK – Suomen Markkinointiliitto ry:n jäsenhankintakampanja n. 2000 potentiaaliselle jäsenelle.
MARK Suomen Markkinointiliitto on markkinoinnin ammattilaisten yhteisö. MARK toimii markkinointialan keskeisenä vaikuttajana, keskustelu- ja tapaamisfoorumina sekä jäsentensä ammatillisena kehittäjänä.

Asiakkaan tavoitteet:
-    löytää tehokas tapa toteuttaa jäsenhankintaa
-    edistää markkinointialan yhteisöllisyyttä
-    kehittää markkinointia ja ammatillista osaamista Suomessa

Toteutus:
-    Testikampanja, jossa potentiaaliselle uudelle jäsenelle tarjottiin loppuvuoden jäsenyyttä etuhintaan.
-    Staattinen sivu, jossa tarkistettiin etukäteen arvottu henkilökohtainen voittonumero, jolla arvottiin seminaaripaketti.
-    Voittonumeron syöttämällä siirryttiin esitäytetylle tilauslomakkeelle, josta oli helppo tehdä tilaus.
-    Automatisoitu muistutussähköposti kaikille, jotka eivät olleet tilanneet tai tarkistaneet voittonumeroaan.

Tulokset:
Yksittäisten kävijöiden osalta pull oli 5,4%. Printin kautta tulleiden osuus tästä oli 3,3% ja sähköpostin kautta tulleiden osuus 2,1%. Konversio printin osalta oli 100% ja sähköpostin osalta 3,2%.

 

Palvelut

Asiakaskokemuksen parantaminen

Asiakasymmärryksen parantaminen

Markkinoinnin mittaaminen

Monikanavaiset markkinointiviestinnän prosessit

Myynnin automaatio