CASE: Myynninedistämiskampanja

Projektista

Riisula Oy – Myynninedistämiskampanja

Asiakkaamme on pääkaupunkiseudulla toimiva, uudisrakentamiseen sekä kiinteistönhallintaan ja huoltoon keskittyvä kotimainen perheyritys.
 

Asiakkaamme tavoitteet

-Lisätä tietoutta uudesta rakennettavasta kerrostalokohteesta

-Herättää potentiaalisten ostajien kiinnostus ennakkomarkkinoinnissa olevia asuntoja kohtaan

-Kerätä potentiaalisten ostajien yhteystiedot jatkomarkkinointia varten

-Vauhdittaa asuntojen myyntiä
 
 
Toteutus
 
– Monikanavainen kampanja, joka kohdistettiin kylmään kohderyhmään, joka haettiin yhdessä asiakkaan kanssa valituin kriteerein. Kohderyhmään kuului tietyillä alueilla, pääasiassa yli 15 vuotta vanhoissa omakotitaloissa asuvat yli 54-vuotiaat pariskunnat sekä yksinasuvat.
 
Kohderyhmälle lähetettiin personoitu printtimainos, joka ohjasi personoidulle kampanjasivulle. Porkkanana käytettiin pienimuotoista arvontaa.
 
1. Kampanjasivuilla esiteltiin kohdetta. Vastaanottajan yhteystietolomake oli valmiiksi täytetty ja henkilö valitsi haluaako lisätietoa kohteesta tai varata kohteen.
2. Aktivoituneille vastaanottajille lähti automaattisesti sähköpostiviesti, joka kertoi, että heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä
3. Asiakkaamme sai reaaliajassa tietoa kampanjan edistymisestä ja oli puhelimitse yhteydessä kaikkiin lisätietoa pyytäneisiin
 
 
Tulokset
 
Yksittäisiä kampanjasivulla kävijöitä oli yhteensä 64 henkilöä ja printtiin liitettyjä palautuskortteja palautui yhteensä 40kpl. Kampanjan pulliksi saatiin näin ollen yli 4%.
 
 

Palvelut

Liidigenerointi

Markkinoinnin mittaaminen

Myynnin automaatio

Myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen