Personointi markkinoinnissa
lokakuu 10, 2017
0

Personointi on markkinointistrategia, jossa markkinoija räätälöi viestinsä täsmällisesti kullekin vastaanottajalle esimerkiksi hyödyntämällä tietokantaan kerättyä dataa.

Asiakasdataa hankitaan yrityksen omasta markkinointirekisteristä ja sitä tuotetaan jatkuvasti lisää analytiikan ja markkinointiautomaation avulla.

Personoinnin tärkein päämäärä on voittaa asiakkaan tai tulevan asiakkaan mielenkiinto relevantin markkinointiviestin avulla.

Näin personointia käytetään eri kanavissa

Personoidusta markkinoinnista puhuttaessa ajatellaan usein asiakkaan ostokäyttäytymisen ja sivuhistorian perusteella yksilöityjä nettimainoksia. Tämä on kuitenkin vain yksi tapa soveltaa personointia.

Personoinnista on hyötyä myös perinteisissä kanavissa osana automatisoitua monikanavaista markkinointikampanjaa. Tällöin personointi vaikuttaa nettimainosten lisäksi muun muassa sähköpostien ja printtimuotoisen suoramainonnan sisältöön.

Personointia voi käyttää eri kanavissa muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Sähköpostiin on helppoa lisätä personoituja elementtejä, kuten kohdistettuja tarjouksia tai linkki personoidulle laskeutumissivulle.
  • Personointia voidaan hyödyntää myös perinteisessä suorapostissa. Printtimainoksen sisältöä voidaan personoida muun muassa asiakkaan nimen, sukupuolen, maantieteellisen sijainnin tai aiemman kulutuskäyttäytymisen perusteella. Digipainon ansiosta printin personoiminen on nykyään kustannustehokasta.
  • Personoidun laskeutumissivun avulla vastaanottajalle voidaan esitellä räätälöityjä tarjouksia. Sivulla voi myös olla vaikkapa nimi- ja osoitetiedoilla esitäytetytty tilauslomake.

Esimerkkejä laskeutumissivun personoinnista

Laskeutumissivulla on erityinen rooli monikanavaisessa suoramarkkinoinnissa. Viime kädessä laskeutumissivun personoimisessa rajana on vain mainostajan kekseliäisyys – sekä tietenkin käytettävissä oleva asiakasdata.

Seuraavat kolme elementtiä ovat tavallisia personoidulla laskeutumissivuilla:

  • Esitäytetyt nettilomakkeet ovat ehkä yleisin tapa personoida laskeutumissivuja. Vaikkapa tilauslomakkeeseen voidaan täyttää valmiiksi kävijän nimi ja yhteystiedot. Näin asiointi nopeutuu ja kynnys jatkotoimiin madaltuu.
  • Ostohistorian ja muun datan perusteella laskeutumissivulla voidaan näyttää vierailijalle sopivaa sisältöä ja hyödyllisiä tarjouksia.
  • Maantieteellinen sijainti mahdollistaa esimerkiksi yrityksen lähimmän toimipisteen esittämisen kartalla.

Mitä hyötyä personoinnista on?

1. hyöty: Konversio

Keskeisin peruste personoimiselle on viestin tehon tai konversion parantaminen. Personointi parantaa niin printin kuin digimainonnakin tehoa. Pohjimmiltaan personoidussa markkinoinnissa on siis kyse tuloksesta.

Personoidun viestin teho perustuu ennen muuta siihen, että se tekee toiminnasta ja päätöksenteosta asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Taitavasti räätälöity viesti tarjoaa vastaanottajalle selvän toimenpide-ehdotuksen ja välineet jatkotoimiin.

2. hyöty: Relevanssi

Personointi tehostaa markkinointia myös tarjoamalla vastaanottajalle…

  • oikean markkinointiviestin
  • oikeaan aikaan
  • oikeassa paikassa
  • oikean median välityksellä

Hyvin kohdennettu viesti tuntuu vastaanottajasta hyödylliseltä ja tervetulleelta. Näin vältetään emotionaaliset vastareaktiot, joita kohdistamattomat mainokset ihmisissä usein herättävät.

Personointi moninkertaistaa viestin tehon ja vankistaa asiakasuskollisuutta. Personointi tuottaa asiakkaalle kokemuksen siitä, että hänet tunnetaan, huomioidaan ja kohdataan yksilönä. Yksilöllisyys on erityisen tärkeää nuorempien sukupolvien edustajille. Kohdistamaton markkinointi jättää heidät kylmäksi.

3. hyöty: Seuraaminen

Personoitu markkinointi tekee asiakkaan mieltymysten ja ostopäätösprosessin jäljittämisestä helppoa. Personointi tuo säästöjä, kun yrityksen markkinointi ja myynti voivat kumpikin keskittää resurssejaan niihin potentiaalisiin asiakkaisiin, jotka tarvitsevat eniten juuri heidän huomiotaan.

Jatkuvan seuraamisen ja tiedon keräämisen ansiosta yrityksen asiakkaitaan koskeva ymmärrys myös syvenee ja personoiminen muuttuu ajan myötä jatkuvasti helpommaksi ja tehokkaammaksi.

Tapausesimerkki: Partou

Partou on suuri hollantilainen lasten päivähoitoa tarjoava yritys. Lastenhoitoalan yrityksillä oli 2010-luvun alussa vaikeuksia saada lisää asiakkaita, kun koko ala oli laskusuhdanteessa. Partou tarttui ongelmaan ja toteutti menestyksekkään suoramainoskampanjan.

Vastaanottajille lähetettiin kahdella tapaa personoituja suorakirjeitä. Kirjeissä oli mukana automaattisesti tuotettu kartta, joka osoitti lyhimmän reitin vastaanottajan ja lähimmän Partou-päiväkodin välillä. Kirjeisiin oli myös painettu linkki yksilölliselle laskeutumissivulle nettiin. Netissä vierailijoilta kerättiin yhteystietoja, joita hyödynnettiin jatkomarkkinoinnissa.

Kampanja sai aikaan myönteisiä reaktioita ja tuotti jopa yli 2200 % voittoa, kun huomioidaan, että keskimääräinen asiakas tilaa yritykseltä palveluita noin neljän vuoden ajan.

FiksuSuoran avulla personointi on helppoa

FiksuSuora on monikanavaisen suoramarkkinoinnin palvelu, jonka avulla useamman kanavan personoiminen onnistuu helposti. Kohdistaminen hoituu automaattisesti olemassa olevan asiakasdatan pohjalta.

FiksuSuora linkittää yhteen neljä personoitua kanavaa: personoitu suorakirje, personoitu sähköposti, personoitu sms-viesti ja personoitu laskeutumissivu. Personoidun markkinoinnin aloittaminen on helppoa ja yksinkertaista.